Smart och funktionell inspelningsutrustning

Att spela in möten eller samtal kräver inte längre inspelningsutrustning som tar stor plats. Dessutom är tekniken enkel vilket gör att vem som helst kan spela in. För att komma ingång med inspelning av ljud behövs bara en ljudinspelningsenhet.

Du kan spela in diskret med en ljudinspelningsenehet som ser ut som en penna eller USB-minne. Det finns även alternativ som är superslimmade med lång inspelningstid.

Hur blir kvalitén på inspelningen?

Tekniken har verkligen gått framåt och även de allra minsta ljudinspelningsenheterna håller riktigt bra kvalitet. Med hjälp av funktioner som brusreduktion går det att spela upp inspelningen med bra skärpa.

För att batteriet ska hålla längre går det att välja modeller som endast spelar in när någon talar. Röstaktvitering bidrar även till att det är lättare att sedan skriva protokoll eller transkribera. Det blir inte långa pauser med tystnad. Dessutom är det lätt att radera inspelningar efter protokoll upprättats.

Att spela in möten eller samtal som privatperson

Det går att spela in samtal och möten med allt diskretare utrustning. På så sätt går det att spela in utan att andra i rummet är medvetna om inspelningen. Du får inte spela in möten eller samtal hur som helst i egenskap av privatperson. Däremot är det lagligt att spela in samtal där du själv är delaktig i. Det gäller både telefonsamtal och fysiska möten.

Däremot får du inte spela in om du inte själv deltar i samtalet. Brottsbalk (1962:700) 4 kap. 9 a § reglerar bland annat inspelning av samtal. Men det går att spela in när du antingen deltar själv eller har ett samtycke till inspelningen. Att möten och samtal spelats har bland annat avslöjat hur gästarbetare utnyttjats. Det kan finnas anledning att spela men tänk på att hålla dig inom lagens ramar.